วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

นางเหม อินทร์สวาท..กับเพลงพื้นบ้าน


นางเหม อินทร์สวาท เป็นคนพื้นเพเดิมทางบ้านอู่เรือ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ท่านได้หัดเล่นเพลงฉ่อยและเพลงทรงเครื่องมาตั้งแต่อายุได้ประมาณ 11 ปี แล้วต่อมาได้หัดเล่นเพลงปรบไก่ ที่เป็นการเล่นแบบโบราณจนเป็น หลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี แต่ยังเล่นเพลงตลอดมา
ท่านได้รับเชิดชูเกียรติ โดยได้รับโล่เกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ในพิธีเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้าน ครั้งที่ 1 สาขาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2525
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 262)

1 ความคิดเห็น:

  1. มาได้สามีชื่อ นายสวัส อินทร์สวาท คนสองพี่น้อง ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแก้ว วัดใหม่นพรัตน์ เคยไปฝึกดนตรีกับหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เล่นเพลงทรงเครื่องจนโด่งดัง ภายหลังไปครอบครูให้ลูกศิษย์ที่ลาดพลี

    ตอบลบ