วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

พระใบฎีกาแหล้..รักษากระดูกด้วยสมุนไพร


พระใบฎีกาแหล้ อินทว์โส เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2462 ที่บ้านเลขที่ 98 หมู่ 3 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นามเดิมว่า แหล้ แก่นศึกษา เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน ของนายเกลี้ยงและนางแปร แก่นศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบางลานวิทยาคม ต.ดอนทราย อ.โพธาราม มรณภาพเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 โยได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2537
ท่านนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการศึกษาโรคกระดูกและประสานกระดูกด้วยน้ำมันสมุนไพร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยได้รับการถ่ายทอดวิชาต่อและประสานกระดูกด้วยน้ำมันสมุนไพรจาก นายปุ่น โพธิ์นวล อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.ปลักแรด อ.บ้านโป่ง ได้เข้าช่วยนายปุ่น รักษาผู้ป่วยอยู่เป็นเวลา 4-5 ปี จนได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมทางไสยศาสตร์และต่อประสานกระดูกด้วยน้ำมันสมุนไพร ที่สามารถรักษาผู้ป่วยแทนนายปุ่น ได้
ต่อมาท่านได้อุปสมบทที่วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง และได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทางธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก แล้วได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนด้านปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ประจำสำนักเรียนวัดดอนตูมตลอดมา พร้อมทั้งใช้วิชาแพทย์ที่ได้เล่าเรียนมา ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกจากอุบัติเหตุ จนกิตติศัพท์เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจากสมุดบันทึกประวัติผู้ป่วยของท่านระหว่างปี พ.ศ.2510-2536 มีผู้มารับการรักษาจากท่านถึงกว่า 68,698 ราย
ด้วยวิธีการรักษาโรคกระดูกและประสานกระดูกด้วยยาสมุนไพรและวัสดุพื้นบ้านอย่างง่าย โดยใช้ไม้ไผ่เพียงสองอันแทนเฝือกของการแพทย์สมัยใหม่ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่วงการแพทย์สมัยใหม่ โดยเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูก จนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อาราธนาท่านไปให้ความรู้และวิธีการรักษาถึง 2 ครั้ง และมีแพทย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์เข้าร่วมในแต่ละครั้งกว่า 200 คน
ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 264).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น