วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นายวิรัช ขำมาลัย ศิลปินดีเด่นราชบุรี สาขาศิลปะการแสดง

นายวิรัช  ขำมาลัย เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2498 ที่บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายเสน่ห์กับนางละออ  ขำมาลัย  นายวิรัชได้สมรสกับ น.ส.บุญส่ง คำทอน มีบุตร 2  คน


เครื่องดนตรีแปลก
คุณวิรัช ขำมาลัย และกลุ่มเยาวชนบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ที่มาของภาพ
http://www.bectero.com/tv/brainchild/news-detail.php?nid=313


ประวัติการศึกษา
 • ระดับประถมต้น โรงเรียนศาลเจ้าแม่เบิกไพร
 • ระดับประถมปลาย โรงเรียนปลักแรต
 • ระดับมัธยมต้น โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 • ระดับ ปกศ.ต้น จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 • เรียนวิชา พ.ม.ด้วยตนเอง
 • ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)
ผลงาน
 • ประดิษฐ์แซกโซโฟนดินเผา  เพื่อเผยแพร่ผลงานปั้นของชาวราชบุรี
 • ประดิษฐ์ปี่แก้วเพื่อควบคู่กับระนาดแก้ว ซึ่งวงดนตรีฟองน้ำนำมาบรรเลง
 • ประดิษฐ์แตรวงโดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. เพราะแตรวงของจริงมีราคาแพง
 • ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขนม เพราะต้องการเผยแพร่ทุเรียนกวนและสัปปะรดกวนของจังหวัดชุมพร
 • แสดงดนตรีในน้ำ บรรเลงระนาดเอกออกรายการตามไปดู
 • แสดงออกรายการ บริษัท เอ ที วี (ฮ่องกง) และไอทีวี ห้อยหัวตีระนาดและเคาะฟันเป็นเพลง ร่วมกับ ด.ช.สุนันท์  พุทธา
 • ประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยขวดน้ำโพราลิส และแก้วแชมเปญ
 • เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย
 • เขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรีไทยลงวารสารต่างๆ เช่น วารสารราชบุรี  วารสารชงโค วารสารโรงเรียนบ้านตัดผม ฯลฯ
 • เป็นผู้สอนดนตรีไทยโดยไม่รับค่าตอบแทน จำนวน 12 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นต้นมา
เกียรประวัติและผลงาน
 • พ.ศ.2525 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประพันธ์เพลงมาร์ชประจำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 • พ.ศ.2540-2541 ได้รับการเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาการแสดง สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ 2 ปีซ้อน 
 • พ.ศ.2541ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เข้าร่วมการอบรมสัมมนา ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2542 ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้เป็นศิลปินดีเด่นจังหวัด สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2542
*******************************************
ที่มา :
คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำหนังสือ เรื่อง "วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา". (2543). หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดราชบุรี. กรมศิลปากร : องค์การค้าของคุรุสภา.(หน้า 317-318)  (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น