วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร

ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นคนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2474 - 18 พฤษภาคม 2552 (เสียชีวิตด้วยโรคชรา) สิริอายุ 78 ปี

ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
การศึกษา
 • จบมัธยมศึกษา โรงเรียนโพธาราม ราชบุรี
 • จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 3 สอบได้ที่ 1 ของรุ่น
 • จบปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จบปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากโรงเรียนการทูตเฟลทเชอร์ จากมหาวิทยาลัยทัฟต์
 • จบปริญญาโท-เอกด้านรัฐประศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา ที่ AUTONOMNUS UNIVERSITY OF GUUNDALUJARO สาธารณรัฐเม็กซิโก (พ.ศ.2530)
 • ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา (3 ธ.ค.2547)
หน้าที่การงาน
 • อาจารย์โท
 • พ.ศ.2510-2516 คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ.2522-2526 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ข้าราชการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนถึงพุทธศักราช 2532
ด้านการเมือง
 • เป็น ส.ส.จังหวัดราชบุรี ระหว่าง 26 มกราคม 2518 - 12 มกราคม 2519
 • เป็น ส.ส.จังหวัดราชบุรี ระหว่าง 4 เมษายน 2519 - 6 ตุลาคม 2519
 • เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ผลงานสำคัญ
 • เริ่มต้นโครงการจัดตั้ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้ประสบปัญหานานาประการ ทั้งการต่อต้านจากแพทยสภา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ท้ายที่สุดคณะแพทยศาสตร์ก็ก่อเกิดขึ้นได้ด้วยอาดูลปีติ
 • กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มาทรงศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจบการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2529
 • โครงการความร่วมมือกับ Illinois State University สหรัฐอเมริกา ส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญาเอก
 • โครงการแปลหนังสือระดับนานาชาติของ ไทม์-ไลฟ์ บุ๊คชุดวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทเอกชน
 • นักโต้วาทีตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตจุฬาฯ และเมื่อเป็นอาจารย์แล้วก็ยังรับเชิญโต้วาทีอยู่ตลอด
 • อาจารย์รับเชิญ สอนวิชาศิลปะการพูด วาทศิลป์ วาทศาสตร์ เป็นคนต้นๆ ของเมืองไทย นอกจากสอนในมหาวิทยาลัยแล้ว โรงเรียนนายอำเภอ โรงเรียนนายร้อย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และสมาคมต่างๆ
พระราชทานเพลิงศพ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายนิพนธ์ ศศิธร ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 17:00 น.

บทกวี : อาลัยรักแด่...ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร เสาหลักแห่งวงการนักพูดไทย

“ศิษย์นักพูด คารวะ วาทการ กราบอาจารย์ นิพนธ์ ศศิธร…”

คลองดำเนิน ไหลริน ถวิลหา
เหมือนน้ำตา แผ่นดิน ที่รินไหล
ราชบุรี ร้าวราน สะท้านใจ
ศรีนครินทร์ ร่ำไห้ อาลัยลา

โอ้สิ้นแล้ว เสาหลัก นักพูดไทย
ผู้ยิ่งใหญ่ ในผลงาน การศึกษา
ยอดแห่งครู ผู้ประเสริฐ เลิศปัญญา
ผู้ปรารถนา ในธรรม นำสังคม

เพื่อสังคม เป็นธรรม ท่านนำหน้า
การศึกษา คือพลัง ท่านสั่งสม
ท่านพากเพียร เขียนพูด พิสูจน์คม
ชนชื่นชม ศรัทธา วิชาการ


เหมือนจันทร์คล้อย ลอยพราก ไปจากฟ้า
เมื่อชีวา ล่วงลิบ ทิพย์สถาน
แต่แสงแห่ง นฤมิต จิตวิญญาณ
ยังตระการ ส่องสว่าง กลางใจชน

กราบเสาหลัก แห่งวิชา วาทศิลป์
ปราชญ์แผ่นดิน ผู้ยิ่งใหญ่ ในทุกหน
กราบยอดครู ปูชนีย- บุคคล
กราบอาจารย์ นิพนธ์ ศศิธร

ศศิธร ยังจรัส รัศมี
คุณความดี ยังโดดเด่น เป็นอนุสรณ์
กระจ่างงาม นาม “นิพนธ์ ศศิธร”
หอมขจร ไปทั่วทิศ นิจนิรันดร์...

----------------------------

ผู้ประพันธ์ : ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูด ศิษย์ ศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธร
ว่าที่ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ ปี 2549
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น