วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ


ที่มาของภาพ
http://www.phraprasong.org/
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
อุปสมบท ณ วัดโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หลังจากการออกพรรษาในปี พ.ศ. 2520  ท่านได้ออกธุดงค์ไปยังที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมทั้งได้รับนิมนต์ไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ
  • พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระอธิการ
  • พ.ศ. 2534 เป็น พระปลัด
  • พ.ศ. 2537 เป็น พระครูวินัยธร
  • 12 พรรษา ปฏิบัติศาสนกิจให้สหรัฐอเมริกา
  • 8 พรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก
  • ปัจจุบัน พำนักอยู่ที่วัดบางปลากด เลขที่ 111 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 14 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ท่านเป็นพระธรรมทูตทั้งสายสหรัฐอเมริกาและยุโรป มีผลงานทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ที่ให้ข้อคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดีงามในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับความสนใจ อย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้น ท่านยังมีความสนใจในกิจกรรมสำหรับสอนเด็กและโรงเรียนวิถีพุทธอีกด้วย

ผลงานหนังสือ
  • อมตะวลี
  • น้อมสู่ใจ
  • หักหอกเป็นดอกไม้
อ่านเพิ่มเติม http://www.phraprasong.org/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น