วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประมุของค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรี

พระสังฆราชเกยาโน ปาซอตตี

ประวัติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2433 กาเยโน ปาซอตตี เกิดที่ ตำบลปีนาโรโล เมืองปาเวีย ประเทศ อิตาลี เป็นบุตรชายหัวปี ของ นายอิตีโล ปาซอตตี และนางเลโอ โปลดา ตั๊กโกนี (ครอบครัวนี้มีบุตร 4 คนและ ธิดา 2 คน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2433 รับศีลล้างบาปที่วัดนักบุญอากุสติโน ที่ตำบลปีนาโรโลจากคุณ พ่อซาเซรา บอสซีโอ
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2443-กันยายน พ.ศ.2448 เข้าศูนย์เยาวชนซาเลเซียนวัลดอกโก ที่เมืองตุริน เข้านวกสถานซาเลเซียนที่โฟลิสโซ และรับ สวมเสื้อนักบวช จากบุญราศีไมเคิ้ล รัว อัคราธิการคนที่สองของคณะซาเลเซียน
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2459 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร จากพระสังฆราช ฟิลิปเปลโล ที่อีเวร์อา (Ivrea)
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2459-สิงหาคม พ.ศ.2461 เข้ารับราชการทหารในสงครามโลกครั้งที่ 1(พ.ศ.2458-2461)และรับศีลบรรพชาเป็น พระสงฆ์ ์ในแนวรบที่ อูดีเน โดนพระสังฆราช อันนาสตาซีโอ รอสซี่ (Anastasio Rossi)
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2467 ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบ้าน ที่ชานโจ๊ว (Shin-Chow)
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2469 ได้รับการแต่งตั้งเป็นนวกจารย์ (อาจารย์ดูแลเณร)ที่ประเทศจีน
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2470 เดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมกับนำมิชชันนารี คณะซาเลเซียน รุ่นแรกจากประเทศจีน มาสู่ประเทศไทย
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2470
เดินทางจากกรุงเทพฯ มาสู่บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2471 ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าคณะแขวง คณะซาเลเซียน ประจำประเทศไทย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2472 ท่านป่วยหนักเข้ารับการผ่าตัด และรับศีลเจิมคนไข้ จนถึงเดือนเมษายน
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2472 เดินทางไปอิตาลี เพื่อพักฟื้นร่างกาย
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2472 เดินทางกลับเมืองไทย พร้อมกับคุณพ่อ Tornquist และ คุณพ่อGasparini
วันที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 เปิดบ้านเณรพื้นเมือง ที่บางช้าง (ตรงข้ามกับอาสนวิหารแม่พระบังเกิด) ต.บางนกแขวก อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2474 เชิญนักบวชหญิงซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เข้ามาทำงานในประเทศไทย(โรงเรียนนารีวุฒิ)อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2477 ได้รับเลือกเป็นสังฆรักษ์ของสังฆมณฑลราชบุรี
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2479 เชิญนักบวชหญิงซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน เข้ามาทำงานใน ประเทศไทย (อารามกาปูชิน)อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2479 ป่วยหนัก เข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2480 ตั้งคณะนักบวชหญิงพื้นเมือง ที่บางนกแขวก มีชื่อว่าซิสเตอร์ผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ได้รับประกาศนียบัตรระดับชั้นมัธยม 8
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2484 ครบรอบ 25 ปีแห่งการบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2484 ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลราชบุรี (องค์แรก)ที่วัดน้อยอารามคาร์แมล จ.กรุงเทพฯ โดยพระสังฆราชแปร์รอส
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2484 รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลมิสซังอีสานชั่วคราว (ระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2)
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2493 เริ่มป่วยหนักครั้งสุดท้ายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2493 รับศีลเจิมคนป่วย
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2493 พระยกวิญญาณขึ้นสวรรค์ (ถึงแก่มรณภาพ)ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จ.กรุงเทพมหานคร (รวมอายุได้ 60 ปี 7 เดือน)
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2493 พิธีบรรจุศพที่สุสานอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ต.บางนกแขวก อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น