วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทียน บุนนาค ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คนที่ 7

ท่านผู้หญิงอู่ (ธิดาพระยาภักดีนฤบดินทร หรือพระอมรินทรฤาไชย (กุ้ง วงศาโรจน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคนที่ 5 ) สมรสกับเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มีบุตรชื่อ "เทียน"  นี่เป็นความสัมพันธ์อีกครั้งของตระกูล "วงศาโรจน์" และ "บุนนาค" 

จางวางตรี พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) เกิดในรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2406  เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กวิเศษ แล้วเป็นหลวงวิชิตภักดี ตำแหน่งผู้ช่วยราชการจังหวัดเพชรบุรี  ต่อมาในปี พ.ศ.2429 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค)
เมื่อ พ.ศ. 2437 โปรดฯ ให้รวมหัวเมืองจัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) ผู้บิดา เมื่อยังเป็นที่พระยาสุรินทรฤาไชย ได้เป็นตำแหน่งสมุหเทศา ภิบาลมณฑลราชบุรี และย้ายมาประจำอยู่ ณ เมืองราชบุรี จึงโปรดฯ ให้พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (เทียน) เป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี

พ.ศ.2440  เป็นพระยาอมรินทรฤาไชยตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี  รับราชการที่นั่นได้ 2 ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทรฤาไชย ให้ตรงกับตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีด้วย

พ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี และเมืองเพชรบุรี เมื่อสร้างทางรถไฟแล้ว ได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีเกือบทุกปี พระยาสุรินทรฤาไชยต้องจัดการรับเสด็จฯ ต่อมาได้เป็นแม่กองดูแลการสร้างพระราชวังที่บ้านปืน (พระรามราชนิเวศน์) อีกด้วย

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) รับราชการในรัชกาลที่ 5 มีบำเหน็จความชอบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ที่สูงสุดได้แก่ ทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ 3 มงกุฏสยามชั้นที่ 3 และเหรียญรัตนภรณ์ชั้นที่ 3 และเข็มข้าหลวงเดิม

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ตามนามของบิดา และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจางวางตรีในกรมมหาดเล็กหลวง ดูแลรักษาพระรามราชนิเวศน์ต่อมาจนตลอดอายุ

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) สมรสกับคุณหญิงทิพย์ ธิดาเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) มีบุตรธิดา 6 คน  บุตรได้แก่ ประทีปและบรรเทิง มีบุตรที่เกิดกับภรรยาอื่นได้แก่ หลวงอุชุงคดี (ทวน) ทูน คล้าย ประทับ และพันโทขุนรอนปรปักษ์ (ลัพ)

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) ถึงอนิจกรรม พ.ศ. 2464 อายุ 58 ปี
มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น 16 คน

*********************************************
ที่มาข้อมูลและภาพ :
ชมรมสายสกุลบุนนาค. (2548). พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุญนาค). [Online]. Available :http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang027.html. [2554 กรกฏาคม 12 ].

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น