วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สกุล "วงศาโรจน์ " กับ จ.ราชบุรี

นามสกุล "วงศาโรจน์" เป็นนามสกุลที่มีความเกี่ยวพันกับ จ.ราชบุรี เท่าที่สืบค้นได้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมัยกรุงธนบุรี เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเป็นเจ้าเมืองราชบุรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดต่อกันมา ตามลำดับ ดังนี้
 1. พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์)  พระเจ้าตากสินมหาราช-รัชกาลที่ 1
 2. พระยาราชบุรี (แสง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 2 
 3. พระยาราชบุรี (เนียม วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 3
 4. พระยาราชบุรี (กลั่น วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 3 - รัชกาลที่ 4
 5. พระยาอัมรินทร์ฤาไชย (กุ้ง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5
 6. พระยาอัมรินทร์ฤาไชย (นิ่ม  วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 5 - พ.ศ.2440
หลังจากนั้นมา  ก็ไม่มีปรากฏนามสกุล "วงศาโรจน์" ขึ้นดำรงเจ้าเมืองและผู้ว่าเมืองราชบุรี อาจเพราะมีการเปลี่ยนแปลงสกุลไปตามสายญาติต่างๆ  เช่น บุนนาค เป็นต้น

พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์)
ท่านเป็นบุตรของนายขุนแกล้ว และนางเดื่อ ซึ่งนางเดื่อ นี้เป็นธิดาของยายเจ้าเมือง ยายเจ้าเมืองเป็นพี่นางสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์ มหานาคนารี  ซึ่งเป็นพระชนนีของสมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินี (ท่านนาง) พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พระบรมราชินีพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี จึงถือได้ว่าตระกูลวงศาโรจน์สืบสายหนึ่งมาจากราชินิกุลบางช้าง ราชินิกุลสายนี้มักรับราชการสนองพระเดชพระคุณในแถบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ต่อมาถึงราชบุรีด้วย) ซึ่งมีนิวาสถานเดิมอยู่ที่ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นี้เอง   พระยาราชบุรี (เสม วงศาโรจน์) สมรสกับท่านผู้หญิงอิม มีบุตรชายชื่อ แสง วงศาโรจน์ และเนียม  วงศาโรจน์


 อนุสาวรีย์เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์
วัดบางแคใหญ่ ต.แควอ้อม
 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่มาของภาพ
http://touronthai.com/
gallery/placeview.php?
place_id=33000017
พระยาราชบุรี (แสง  วงศาโรจน์)
มีนามเดิมว่า "แสง" เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ.2311 ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน ยี่ ปี ชวด สัมฤทธิ์ศก จุลศักราช 1130  เป็นบุตรของพระยาราชบุรี (เสม) และท่านผู้หญิงอิม 

เดิมท่านมีบรรดาศักดิ์ใดไม่ทราบ ทราบแต่ว่ามีความดีความชอบมาโดยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ครั้งต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 1 กล่าวคือในขณะที่ผู้บิดาคือพระยาราชบุรี (เสม) ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาราชบุรี หลังจากปราบดาภิเษกเสร็จ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้ว (พ.ศ.2325) ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานบรรดาศักดิ์นายแสงในคราวเดียวกันตามนี้ว่า "ให้นายแสง เป็นพระสมุทรสงคราม" (เจ้าเมืองสมุทรสงคราม)

ต่อมาได้เป็นพระยาราชบุรี คนที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ต่อจากพระยาราชบุรี (เสม) ผู้เป็นบิดา และเมื่อเจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) สมุหพระกลาโหมถึงแก่อสัญกรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาราชบุรี (แสง) ขึ้นเป็นเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ ที่สมุหพระกลาโหม ซึ่งถือเป็นต้นสกุล วงศาโรจน์ 

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ท่านมีน้องชายร่วมสายโลหิตอยู่ 1 ท่าน คือ เนียม วงศาโรจน์ ซึ่งต่อมาได้เป็นพระยาราชบุรี คนที่ 3   ปลายสมัยรัชกาลที่ 2-รัชกาลที่ 3
เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ท่านเป็นบุคคลที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านได้สร้างวัดไว้หลายแห่ง คือ วัดอัมรินทราราม (วัดตาล) ตั้งอยู่ ต.โคกหม้อ อ.เมือง ราชบุรี สร้างวัดบางแคใหญ่ สร้างวัดบางแคน้อย ที่ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา สมุทรสงคราม

เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง) ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2365 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเมีย สัมฤทธิ์ จุลศักราช 1184 อายุได้ 54 ปี ตรงกับรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี

บุตรหลานของท่านที่มีชื่อเสียง คือ
 • พระยาราชบุรี (กลั่น วงศาโรจน์) เจ้าเมืองราชบุรี คนที่ 4
 • พระยาราชบุรี (กุ้ง วงศาโรจน์) เจ้าเมืองราชบุรี คนที่ 5  (พระยาราชบุรี (กุ้ง) มีธิดาคือ ท่านผู้หญิงอู่ เป็นภรรยาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธ (เทศ บุนนาค) )
 • พระยาราชบุรี (นิ่ม วงศาโรจน์) คนที่ 6

หมายเหตุ : หากข้อมูลในบทความนี้มีข้อผิดพลาด ขอความกรุณาได้ช่วยเสนอแนะเพื่อแก้ไขไว้ในท้ายบทความนี้ด้วยครับ  เนื่องจากข้อมูลค่อนข้างหายาก (โดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าของตระกูล "วงศาโรจน์" หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)

*******************************************
ที่มาข้อมูล :

2 ความคิดเห็น:

 1. อยากทราบประวัติของ พระยาอัมรินทร์ฤาไชย (กุ้ง วงศาโรจน์) รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 ค่ะ

  ตอบลบ

 2. ตาหนูชื่อ สำรวย ณ บางช้าง บ้านอยู่ราชบุรี แต่ลูกๆของตาไม่เคยมีใครได้ไปเลยแต่ตาเสียชีวิตนาน

  ตอบลบ